Aylar: Ekim 2016

Travma Terapide PROGRESSİVE COUNTING (İleri Sayma ) Yöntemi Eğitimi- MAKS. 4 KATILIMCI

 

counting-in-trauma

MAKSİMUM 4-6 KATILIMCI İLE YAPILACAK  

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ KISA FORMU LÜTFEN DOLDURUNUZ.

TANITIM KAYDINI SEYRETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 Eğitim:  Travma Terapide Progressive  Counting (İleri Sayma) Yöntemi Eğitimi

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Psikolog Mert Akcanbas

Süre:  3 gün uzaktan teorik eğitim + 1 gün uygulama ve süpervizyon, toplam 4 gün

Tarih : 1. Eğitim Grubu Uygulama ve Süpervizyon  15 Ocak 2017

Katılımcı  Grubu:  Psikologlar, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanları, Aile Danışmanları, Hemşireler ve bu dallarda okuyan 3.  Ve 4. Sınıf öğrencileri

Grup Büyüklüğü:  4 – 6 kişi

Materyal: Sayma Yöntemi Kılavuzu + 3 günlük teorik eğitim kayıtları

Yer:  PETAD Merkez – Üsküdar, İstanbul

Sertifika:  Katılım sertifikası verilmektedir

Ücret :   PETAD Üyeleri ve  en az 2 kişiden oluşan grup üyelerine 400 Tl, Diğerleri 500 TL

Programın Amacı:  Sayma Yöntemi Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtilerine müdahale için Frank Ochberg (Ochberg, 1993; 1996a) tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda EMDR, Uzun Süreli Maruz Bırakma ile eş değer olduğu bilinen bu yöntem ve Bu teknik özellikle danışanları yeniden yaşama belirtilerine karşı duyarsızlaştırmayı hedeflemektedir. Travmatik anılar çok canlı, kokutucu ve aniden ortaya çıkan tipte olduklarından dolayı mağdurda ciddi ikincil etkileri vardır. Azalan öz güven, güvende hissetmemek ve kendi akıl sağlığı hakkında şüphe duyma bunlardan bir kaçıdır. Travmatik anılar nedeni ile gözüken kaygı problemini azaltmayı ve TSSB belirtilerini kontrol altına almayı amaçlayan Sayma Yöntemi TSSB ‘den mustarip danışanların terapötik gelişimine büyük katkıda bulunan bir tekniktir. Şu anda dünyadaki en iyi imajinal maruz bırakma yöntemi olarak görülen Sayma Yöntemi danışandaki kaçınmaya dayalı savunma mekanizmasından kurtulmayı hedefler. Uygulaması son derece pratik olan bu yöntem belirli bir protokole bağlı olarak uygulanır. Danışanda iyileşmeyi 3 ila 5 seans gibi kısa sürede yakalayan Sayma Yöntemi danışanlara ekonomik alternatif sağlamaktadır. İki günlük eğitim kısıtlı sayıdaki katılımcı ile bu tekniğin uygulamasını derinlemesine öğretmek ve pratik imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimin ilk günü temel teorik bilgiler kayıtlı olarak ve el kılavuzu ile birlikte katılımcıya uzaktan verilmektedir. Bu şekilde katılımcının uygulama ve süpervizyona geleceği 2. gün öncesi hazırlıklı olması sağlanmaktadır. 2. gün teorik bilgiler üzerinden kısaca geçilecek olup katılımcılardan kendilerine önceden verilen vakaya odaklanarak  Sayma Yöntemi kullanımı ve uygulaması verilmektedir.

 

 

Eğitim Programı:

Uygulama ve Süpervizyona daha fazla zaman ayırmak için ve uzaktan gelecek katılımcıları düşünerek  teorik 3 günlük  derslerin kayıtları ve el kılavuzu  katılımcıya vaka örnekleri ile beraber önceden gönderilmektedir. Ve katılımcılardan uygulamanın yapılacağı 2. toplantıya hazırlıklı gelmeleri amaçlanmaktadır.

3  GÜN UZAKTAN TEORİK 

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğuna diyalektik bakış
 • Kurban (Mağdur), Travmayı Etkileyen Faktörler
 • Kurban Düşünce Yapısı ve TSSB’nin Evreleri
 • Sayma (Counting) Yönteminin Hedeflediği Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Duygular
 • Sayma Yöntemi Öncesi Bireysel Durum tespiti
 • Davranışların Anlamları
 • Travma Geçmişinin Alınması
 •  Sayma Yöntemi Arkasındaki Mantık, Kontrol, Lineerizasyon ve İmajinal Maruz Bırakma.
 •  Seans Süreci
 • Sayma Yönteminde Zor Durumlar
 • Vaka örneği
 • 1 GÜN Uygulama ve Süpervizyon
 • Sayma Yöntemi Teorik Bilgilerin Üzerinden Geçilmesi
 • Uygulamalar ve Süpervizyon

Eğitmen Hakkında: 

Dr. Mert Akcanbas,  01–01–1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Dr. Akcanbaş’ın Doktora tezi psikolojide  “ Yaşamın Var Oluş Teorisi Kapsamında Anlamı ve Amacı” adını taşımaktadır Dr. Mert Akcanbas yayınlanmış makalelerinin dışında Wall Street Journal ve Forbes Magazine gibi dergilerde uzman olarak yer almıştır. Prof. Dr Yaşar Nuri Öztürk’ün Kuran Mealini dünyada ilk defa İngilizceye çeviren Dr. Mert Akcanbaş’ın ayrıca kendine ait üzerinde çalışmakta olduğu “Çocuk Travmalarında Terapi  “ ve “ Travma Sonrası Stres Bozuklukları ve Tedavisi Elkitabı” isimli bilimsel bulunmaktadır. Yaşamını Baton Rouge, La, Boston, Ma ve Istanbul, Türkiye’de geçirmiş olan Dr. Mert Akcanbas Travma Sonrası Stres, Kurban Bilim, Suç Bilim üzerine uzmandır. UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination Team) ile Sumatra Endonezya Depremi ve Tsunamisi 2005, Muzaffarabad Pakistan Depremi 2005, Java ve Sumatra Depremleri 2007,  Güney Batı Pakistan Depremi 2007, Güney Bangladeş Siklonu Sidr 2007 ve FEMA (Federal Emergency Management Agency) ile Gustav ,Ike Gulf Coast TX 2007, Rita, Dennis Gulf Coast, TX, La 2005 ve Katrina New Orleans La 2005 kasırgaları, Kocaeli Depremi 1999 çalışmış olan Dr. Mert Akcanbaş, Louisiana State University – La ve Southern University – La’da 4 yıl ders vermiştir.

Dr. Mert Akcanbaş’ın iş deneyimi coğrafi olarak ABD, Türkiye, Güney Doğu Asya,  Hint Yarımadası ve Orta Asya ‘ı kapsamaktadır. Halen Yardımcı Doçent Doktor olarak  Travma Psikolojisi , Endüstriyel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Çocuk istismarı ve Etik dersleri vermekte olan Dr. Mert Ülkemizde Akut, ve çeşitli arama kurtarma gruplarına  Travma Sonrası Stres Bozuklukları üzerine eğitim veren Dr. Mert Akcanbaş pek çok resmi kurum ve kuruluşa, STK’larına  travma, psikolojik ilk yardım, CISM ve farmakoloji dersleri vermiştir.  PETAD Psikolojik Eğitim Terapi ve Araştırma Derneği başkanı olan Dr Mert Akcanbaş ayrıca 1986’dan itibaren APA üyesidir.

 

İsim ve Soyisim:
Email
Cep Tel:
T.C No:
Mezun Olduğunuz Bölüm:
Doğrulama
Doğrulama
Categories: Ayın Ücretsiz Kitabı

İZÜSEM Aile Danışmanlığı Eğitimi TL 2500, 9 taksit, İrtibat: 0531 511 1505

 

aile-danismanligi-duyurusu_petad

Ön kayıt için aşağıdaki kısa formu doldurunuz. Lütfen  hata mesajını göz ardı ediniz ve veya bizi aşağıdaki numaradan arayınız 

İrtibat no: 0531 511 1505

Eğitimin İçeriği:

Kimler Katılabilir: Bu eğitime başvurabilecek meslek grupları Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji Mezunlarıdır. Bu bölümlerden mezun olanlara aile danışmanı olma yolunu açan yönetmeliğe göre 300 saati teorik, 120 saati uygulamalı eğitim, 30 saati de süpervizyon olmak üzere toplamda 450 saatlik eğitim süresi yönetmelikle belirlenmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.
Eğitim Başlangıç Tarihi:  14 Ocak 2017
Eğitim Gün ve Saatleri: Cumartesi-Pazar:  09:00-17:00
  
Eğitim Süresi: 450 saat
 
Eğitimin Amacı: Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 250 saatlik teorik eğitim, 170 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir.

DERSLER

TEORİK SAAT

UYGULAMA SAAT

AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

10

10

ERGEN VE ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

20

10

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ

30

30

AİLE VE EKONOMİ

10

10

EVLİLİK, AİLE SÜREÇLERİ VE AİLE SOSYOLOJİSİ

30

10

AİLE VE ÇOCUK HUKUKU

30

10

AİLEDE CİNSEL SORUNLAR

20

10

AİLEDE İLETİŞİM

20

20

YETİŞKİN PSİKOLOJİ VE PATOLOJİSİ

60

50

AİLEDE TRAVMA VE ŞİDDET

20

10

AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI VE SÜPERVİZYONU

0

30

TOPLAM  (450 Saat)

250

200

AKADEMİK KADRO

Yrd. Doç. Dr. Mert Akcanbaş

Uzman Psikolog Serhat Yabancı – Aile ve Çift Terapisti/Yazar

Yrd. Doç. Murat Akcanbaş- Aile Ekonomisi Uzmanı

Dr. Cenk Kiper –  Cinsel Terapi Uzmanı

Av. Ayşe Dilek Ergüler –  Hukukçu – Arabulucu-Psikolog

Uzman Psikolog Çisem Uzun –  Çocuk, Ergen, Aile ve Çift Terapisti

Eğitim Ücreti: 2500 ₺ (KDV DAHİL)
(PETAD Üyelerine Özel İndirim Uygulanacaktır.)
World, Bonus ve Maximum özelliği bulunan kredi kartlarına 9 taksit imkanı sağlanabilecektir.
10 kişi ve üzeri katılımlara %10 grup indirim imkanı sağlanacaktır.
 
Eğitim Merkezi: PETAD Merkez -Üsküdar

Ön kayıt için aşağıdaki kısa formu doldurunuz. Lütfen  hata mesajını göz ardı ediniz ve / veya bizi aşağıdaki numaradan arayınız 

İrtibat no: 0531 511 1505

İsim ve Soyisim:
Email
Cep Tel:
T.C No:
Mezun Olduğunuz Bölüm:
Doğrulama
Doğrulama
Categories: Ayın Ücretsiz Kitabı