DSM V Uyumlu Travma Testleri Eğitimi

Eğitim: DSM V Uyumlu Travma Testleri Eğitimi

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Mert Akcanbaş

Süre:   1 gün

Tarih :

Katılımcı Grubu: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Öğretmenler, Sosyal Hizmet Uzmanları, İlgili Bölüm Öğrencileri

Grup Büyüklüğü:  20-30 katılımcı

Yer:

Sertifika:

Ücret : 150TL+KDV

Materyal: DSM V uyumlu travma testleri ve sunumlar

Eğitimin Amacı: Mayıs 2013 tarihinde DSM V’in kullanıma girmesiyle Travma Bağlantılı Bozukluklar ayrı bir bölüm haline gelmiş olup, TSSB dahil olmak üzere travma bağlantılı pek çok bozukluğun koşulları değiştirilmiştir. Bu değişiklikler sonrası daha önce kullanılan travma testlerinin revize edilmeleri zorunluluğu ortaya çıkmıştır.Bu kapsamda National Center for PTSD revizyonlara başlayarak aşağıdaki testleri güncellemiş olup Çocuk Travmaları Testleri konusunda revizyon çalışmaları devam etmektedir. Tüm öğrenci ve pratisyen uzmanların öğrenmeleri gereken revize testler ilk kez Türkçe olarak Dr. Mert Akcanbaş tarafından yayınlandı.

Eğitim Programı:

  1. CAPS-V testi- Klinisyen uygulamalı TSSB skalası
  2. LEC-5: DSM V uyumlu Yaşam Olayları Testi
  3. PCL-5: DSM V uyumlu Travma Belirti Testi