İşyerinde Psikopati ve Zorbalık

Eğitim: İşyerinde Psikopati ve Zorbalık

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Mert Akcanbaş

Süre:   1 gün

Tarih :

Katılımcı Grubu: Üniversite öğrencileri ve çalışanlar

Grup Büyüklüğü:  20-35 katılımcı

Yer:

Sertifika:

Ücret : 200TL+KDV’dir

Materyal:  İşyerinde Psikopati ve Zorbalık Sunumları   

Eğitimin Amacı: İşyerlerinde psikopati ve sonucu olan zorbalık günümüz iş dünyasında ciddi bir sorundur. Oransal olarak düşük gözükse de işyerlerinde üst pozisyonlarda çalışanlar arasında %3-4 psikopat nüfusu  bulunmaktadır. İşyerlerindeki psikopatların bulundukları üst düzey görevler nedeni ile kurum yapısına etkileri çok büyüktür. İşyerinde zorbalık, stres, işten ayrılmalar, devamsızlık, üretkenliğin düşmesi ve sosyal sorumlulukları ihlal psikopat yöneticilerin neden olduğu bazı olgulardır.

Psikopat yöneticiler güç ve kontrol odaklı kişiler olup diğer insanlara zeki, sevimli, güçlü, çalışkan ve eğlenceli tipler olarak görünürler. Psikopatlar karşı tarafın ne istediğini çabuk anlayan ve ona göre yalan söyleme kabiliyeti olan kişilerdir. Psikopat yöneticiler başkalarını kendi amaçları için kullanmayı, başkalarının başarılarını üstlenmeyi bilirler. Zorbalık, şantaj, tehdit gibi yöntemler duygusal olarak sığ olan psikopatların taktikleri arasındadır

Bu eğitimin amacı işyerlerindeki zorbalık ve buna neden olan psikopatinin incelenmesi, tespiti ve gereken önlemlerin alınmasıdır.

 

Eğitim Programı:

  1. Psikopati nedir
  2. İşyeri psikopatisinde görülen davranış biçimleri
  3. İşyeri Psikopatların özellikleri
  4. İşyeri psikopatlarının işe giriş ve yükselişleri
  5. İşyeri psikopatlarının olası zararları
  6. İşyerlerinde zorbalık davranışı
  7. İşyerlerinde zorbalık türleri
  8. Güç ve kontrol mekanizmaları
  9. İşyeri zorbalarında sosyal ve duygusal zeka
  10. İşyeri zorbalığına neden olan kişilik bozuklukları