Travma Terapide PROGRESSİVE COUNTING (İleri Sayma ) Yöntemi Eğitimi- MAKS. 4 KATILIMCI

 

counting-in-trauma

MAKSİMUM 4-6 KATILIMCI İLE YAPILACAK  

EĞİTİME KATILMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ KISA FORMU LÜTFEN DOLDURUNUZ.

TANITIM KAYDINI SEYRETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 Eğitim:  Travma Terapide Progressive  Counting (İleri Sayma) Yöntemi Eğitimi

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Psikolog Mert Akcanbas

Süre:  3 gün uzaktan teorik eğitim + 1 gün uygulama ve süpervizyon, toplam 4 gün

Tarih : 1. Eğitim Grubu Uygulama ve Süpervizyon  15 Ocak 2017

Katılımcı  Grubu:  Psikologlar, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanları, Aile Danışmanları, Hemşireler ve bu dallarda okuyan 3.  Ve 4. Sınıf öğrencileri

Grup Büyüklüğü:  4 – 6 kişi

Materyal: Sayma Yöntemi Kılavuzu + 3 günlük teorik eğitim kayıtları

Yer:  PETAD Merkez – Üsküdar, İstanbul

Sertifika:  Katılım sertifikası verilmektedir

Ücret :   PETAD Üyeleri ve  en az 2 kişiden oluşan grup üyelerine 400 Tl, Diğerleri 500 TL

Programın Amacı:  Sayma Yöntemi Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtilerine müdahale için Frank Ochberg (Ochberg, 1993; 1996a) tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda EMDR, Uzun Süreli Maruz Bırakma ile eş değer olduğu bilinen bu yöntem ve Bu teknik özellikle danışanları yeniden yaşama belirtilerine karşı duyarsızlaştırmayı hedeflemektedir. Travmatik anılar çok canlı, kokutucu ve aniden ortaya çıkan tipte olduklarından dolayı mağdurda ciddi ikincil etkileri vardır. Azalan öz güven, güvende hissetmemek ve kendi akıl sağlığı hakkında şüphe duyma bunlardan bir kaçıdır. Travmatik anılar nedeni ile gözüken kaygı problemini azaltmayı ve TSSB belirtilerini kontrol altına almayı amaçlayan Sayma Yöntemi TSSB ‘den mustarip danışanların terapötik gelişimine büyük katkıda bulunan bir tekniktir. Şu anda dünyadaki en iyi imajinal maruz bırakma yöntemi olarak görülen Sayma Yöntemi danışandaki kaçınmaya dayalı savunma mekanizmasından kurtulmayı hedefler. Uygulaması son derece pratik olan bu yöntem belirli bir protokole bağlı olarak uygulanır. Danışanda iyileşmeyi 3 ila 5 seans gibi kısa sürede yakalayan Sayma Yöntemi danışanlara ekonomik alternatif sağlamaktadır. İki günlük eğitim kısıtlı sayıdaki katılımcı ile bu tekniğin uygulamasını derinlemesine öğretmek ve pratik imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimin ilk günü temel teorik bilgiler kayıtlı olarak ve el kılavuzu ile birlikte katılımcıya uzaktan verilmektedir. Bu şekilde katılımcının uygulama ve süpervizyona geleceği 2. gün öncesi hazırlıklı olması sağlanmaktadır. 2. gün teorik bilgiler üzerinden kısaca geçilecek olup katılımcılardan kendilerine önceden verilen vakaya odaklanarak  Sayma Yöntemi kullanımı ve uygulaması verilmektedir.

 

 

Eğitim Programı:

Uygulama ve Süpervizyona daha fazla zaman ayırmak için ve uzaktan gelecek katılımcıları düşünerek  teorik 3 günlük  derslerin kayıtları ve el kılavuzu  katılımcıya vaka örnekleri ile beraber önceden gönderilmektedir. Ve katılımcılardan uygulamanın yapılacağı 2. toplantıya hazırlıklı gelmeleri amaçlanmaktadır.

3  GÜN UZAKTAN TEORİK 

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğuna diyalektik bakış
 • Kurban (Mağdur), Travmayı Etkileyen Faktörler
 • Kurban Düşünce Yapısı ve TSSB’nin Evreleri
 • Sayma (Counting) Yönteminin Hedeflediği Travma Sonrası Stres Belirtileri ve Duygular
 • Sayma Yöntemi Öncesi Bireysel Durum tespiti
 • Davranışların Anlamları
 • Travma Geçmişinin Alınması
 •  Sayma Yöntemi Arkasındaki Mantık, Kontrol, Lineerizasyon ve İmajinal Maruz Bırakma.
 •  Seans Süreci
 • Sayma Yönteminde Zor Durumlar
 • Vaka örneği
 • 1 GÜN Uygulama ve Süpervizyon
 • Sayma Yöntemi Teorik Bilgilerin Üzerinden Geçilmesi
 • Uygulamalar ve Süpervizyon

Eğitmen Hakkında: 

Dr. Mert Akcanbas,  01–01–1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. Dr. Akcanbaş’ın Doktora tezi psikolojide  “ Yaşamın Var Oluş Teorisi Kapsamında Anlamı ve Amacı” adını taşımaktadır Dr. Mert Akcanbas yayınlanmış makalelerinin dışında Wall Street Journal ve Forbes Magazine gibi dergilerde uzman olarak yer almıştır. Prof. Dr Yaşar Nuri Öztürk’ün Kuran Mealini dünyada ilk defa İngilizceye çeviren Dr. Mert Akcanbaş’ın ayrıca kendine ait üzerinde çalışmakta olduğu “Çocuk Travmalarında Terapi  “ ve “ Travma Sonrası Stres Bozuklukları ve Tedavisi Elkitabı” isimli bilimsel bulunmaktadır. Yaşamını Baton Rouge, La, Boston, Ma ve Istanbul, Türkiye’de geçirmiş olan Dr. Mert Akcanbas Travma Sonrası Stres, Kurban Bilim, Suç Bilim üzerine uzmandır. UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination Team) ile Sumatra Endonezya Depremi ve Tsunamisi 2005, Muzaffarabad Pakistan Depremi 2005, Java ve Sumatra Depremleri 2007,  Güney Batı Pakistan Depremi 2007, Güney Bangladeş Siklonu Sidr 2007 ve FEMA (Federal Emergency Management Agency) ile Gustav ,Ike Gulf Coast TX 2007, Rita, Dennis Gulf Coast, TX, La 2005 ve Katrina New Orleans La 2005 kasırgaları, Kocaeli Depremi 1999 çalışmış olan Dr. Mert Akcanbaş, Louisiana State University – La ve Southern University – La’da 4 yıl ders vermiştir.

Dr. Mert Akcanbaş’ın iş deneyimi coğrafi olarak ABD, Türkiye, Güney Doğu Asya,  Hint Yarımadası ve Orta Asya ‘ı kapsamaktadır. Halen Yardımcı Doçent Doktor olarak  Travma Psikolojisi , Endüstriyel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Çocuk istismarı ve Etik dersleri vermekte olan Dr. Mert Ülkemizde Akut, ve çeşitli arama kurtarma gruplarına  Travma Sonrası Stres Bozuklukları üzerine eğitim veren Dr. Mert Akcanbaş pek çok resmi kurum ve kuruluşa, STK’larına  travma, psikolojik ilk yardım, CISM ve farmakoloji dersleri vermiştir.  PETAD Psikolojik Eğitim Terapi ve Araştırma Derneği başkanı olan Dr Mert Akcanbaş ayrıca 1986’dan itibaren APA üyesidir.

 

İsim ve Soyisim:
Email
Cep Tel:
T.C No:
Mezun Olduğunuz Bölüm:
Doğrulama
Doğrulama
Categories: Ayın Ücretsiz Kitabı